Tạm ngưng hoạt đông tuyến 21

Tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 21 từ Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến Trạm xe Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và ngược lại kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021

Tạm ngưng hoạt đông tuyến 21

Tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 21 từ Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến Trạm xe Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và ngược lại kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 :

  • Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đến Trạm xe Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và ngược lại, có hành trình chạy xe như sau: + Trạm xe Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch – xã Đại Phước (ĐT769) – xã Phú Đông (ĐT769) – xã Phú Thạnh (ĐT769) – ngã 3 đường số 2 và hương lộ 19 – chợ Phước An – ngã 3 Long Thọ - ngã 3 Vườn Mít – hương lộ 12 đến Trạm xe Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và ngược lại.
  • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 21 kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021. Bãi bỏ Quyết định số 2825/QĐ-SGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2012, Quyết định số 1639/QĐ- 2 SGTVT ngày 20 tháng 04 năm 2012 và các văn bản khác có liên quan của Sở Giao thông vận tải về khai thác tuyến xe buýt số 21.
  • Giám đốc Chi nhánh 1 HTX Vận tải số 11 nộp lại phù hiệu của các xe ngừng khai thác về Sở Giao thông vận tải trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 21. Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Giám đốc Chi nhánh 1 HTX Vận tải số 11 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...