Những người nào được miễn vé khi đi xe buýt

Những người nào được miễn vé khi đi xe buýt

Theo quy định hiện nay, đối tượng được miễn vé khi đi xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm có: trẻ em cao dưới 1,3 mét, người khuyết tật được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí, thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai xin thông tin đến quý hành khách

Theo quy định hiện nay, đối tượng được miễn vé khi đi xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm có:

- Trẻ em cao dưới 1,3 mét;

- Người khuyết tật được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí;

- Thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh;

- Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...