Ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 19 (Bến xe Trị An, huyện Vĩnh Cửu - Trạm xe Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom)

Ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 19 (Bến xe Trị An, huyện Vĩnh Cửu - Trạm xe Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom)

Ngày 22/11/2021, Sở Giao Thông vận tải Đồng Nai Ban hành quyết định số 770/QĐ-SGTVT ngày 22/11/2021 về việc ngưng hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá từ Bến xe Trị An, huyện Vĩnh Cửu đến Trạm xe Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom và ngược lại. Theo đó, tuyến xe sẽ ngưng hoạt động từ ngày 23/11/2021.

Tuyến xe buýt số 19 từ Bến xe Trị An, huyện Vĩnh Cửu đến Trạm xe Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom và ngược lại có cự ly 22 km, được Sở GTVT giao cho Hợp tác xã vận tải huyện Vĩnh Cửu khai thác từ năm 2006. Đến nay, do tuyến hoạt động không hiệu quả nên Hợp tác xã vận tải huyện Vĩnh Cửu xin ngưng khai thác.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 20 tuyến xe buýt. Trong đó, 5 tuyến xe buýt trợ giá và 15 tuyến xe buýt không trợ giá.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...