Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

1. Xem dự báo giờ tại trạm

Người dùng đến điểm dừng, mở ứng dụng, chọn chức năng Công cộng/ Xung quanh

 • Hệ thống tự động định vị để xác định vị trí hiện tại của người dùng tại chức năng Xung quanh
 • Chức năng hiển thị danh sách các tuyến đi qua từng trạm dừngthời gian dự kiến xe đến trạm dừng, cho phép người dùng theo dõi thời gian đến điểm dừng của tuyến xe cần đón.

Ngoài ra, người dùng có thể xem dự báo giờ xe sắp đến trạm của các tuyến xe cần đón.

Chi tiết dự báo giờ hiển thị thêm thông tin Biển số xe, Khoảng cách giữa xe và trạm dừng (khoảng cách này thay đổi tỷ lệ thuận với thời gian dự kiến xe đến trạm)

2. Bản đồ

a. Tìm vị trí

 • Người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng Công cộng/Bản đồ để định vị vị trí hiện tại.
 • Người dùng có thể thay đổi vị trí định vị trên bản đồ bằng cách nhập vị trí mới vào ô Tìm vị trí trên màn hình.
 • Người dùng theo dõi vị trí các trạm dừng trên bản đồ xung quanh vị trí được định vị.

Nhấn vào Vị trí các trạm dừng để tìm đường đi từ hoặc đến trạm dừng đang chọn.

b. Tìm đường đi

 • Người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng Công cộng/ Bản đồ để định vị vị trí hiện tại
 • Người dùng nhấn vào biểu tượng icon_timduongdi trên màn hình để hiển thị chức năng tìm lộ trình đi.
 • Nhập điểm đến, thực hiện tìm kiếm lộ trình từ vị trí hiện tại đến vị trí cần tìm
 • Nhấn chọn vào lộ trình bất kỳ để xem nhiều thông tin hơn của lộ trình
 • Nhấn vào từng trạm trên lộ trình, bản đồ hiển thị trạm dừng tương ứng và ngược lại

3. Tra cứu tuyến

 • Người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng Công cộng/ Tra cứu.
  • Hệ thống tự động hiển thị tất cả danh sách các tuyến xe.
  • Hoặc người dùng có thể tìm kiếm các tuyến xe theo nhu cầu.

4. Gửi thông tin phản ánh

 • Chức năng cho phép người dùng thực hiện:
  • Gửi thông tin phản ánh đến Trung tâm các vấn đề liên quan đến giao thông công cộng
  • Theo dõi quá trình xử lý phản ánh
  • Nhận thông báo về kết quả xử lý từ Trung tâm
  • Tiếp tục phản ánh lại hệ thống trong trường hợp thực tế sự cố chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt chất lượng
 • Người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng Phản ánh

5. Xem tin tức

 • Chức năng cho phép NSD xem thông tin do Trung tâm phát hành trực tiếp trên ứng dụng.
 • Thông tin cung cấp cho người dân bao gồm các tin tức liên quan đến giao thông công cộng, các thông báo điều chỉnh tuyến,...
 • Người dùng mở ứng dụng, chọn chức năng Tin tức