CÔNG BỐ DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

CÔNG BỐ DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng được công bố theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND, được phủ khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giúp cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông khi người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng là xe buýt, đồng thời tạo thói quen cho người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế lưu thông bằng phương tiện cá nhân. Đây là điểm mấu chốt để phát triển vận tải hành khách công cộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trong đó phát triển hướng các tuyến phục vụ cho các tuyến đường đi và đến Cảng hành không Quốc tế Long Thành, sẽ là điều kiện tiên đề cho sự phát triển giao thông công cộng khi Cảng hành không Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Đồng thời, với sự hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vận tải đầu tư phương tiện mới để phục vụ của UBND tỉnh đã giải quyết một phần khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sẽ tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội phát triển cho đơn vị kinh doanh vận tải.

Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm 47 tuyến, cụ thể:

Các tuyến đang hoạt động gồm 05 tuyến có trợ giá, đó là tuyến số 1, 2, 3, 7, 8; 11 tuyến không trợ giá, đó là tuyến 5, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 602, 604, 606, 6105. Các tuyến đã đi vào hoạt động ổn định sau một thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo rộng rãi, công khai danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để người dân được biết, tuyên truyền người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng, đồng thời các doanh nghiệp vận tải có nhu cầu, năng lực đăng ký đảm nhận khai thác các tuyến xe buýt, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thực hiện mời gọi các doanh nghiệp vận tải để cùng nhau thực hiện phát triển bền vững tuyến buýt công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.​


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...