Cập nhật hoạt động xe buýt ngày 18/12/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cập nhật hoạt động xe buýt ngày 18/12/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Thông báo 290/TB-SGTVT ngày 26/11/2021 của Sở GTVT Đồng Nai về việc tổ chức hoạt động vận tải "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 9/12/2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Trung tâm kiểm soát bệnh tật ngày 16/12/2021.

Xin thông báo đến hành khách, người dân hoạt động xe buýt kể từ ngày 18/12/2021 như sau:

  1. Hoạt động lại tuyến xe buýt số2 (Bến xe Biên Hoà - Trạm xe Nhơn Trạch), tuyến xe buýt số 16 (Bến xe Biên Hoà - Bến xe Phương Lâm). Giờ hoạt động của các tuyến xe buýt cụ thể:

2. Tạm ngưng hoạt động tuyến số3: Trạm xe Hoá An - Bến xe Hố Nai.

Như vậy, kể từ ngày 18/12/2021 trên địa bàn tỉnh chỉ có tuyến xe buýt số 2 và 16 hoạt động.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang tải...